Blackwork

 

Türkçe karşılığı "siyah iş" olan blackwork, XV.yy.'da İngiltere'de ortaya çıkan ve XVI.yy.'da Kral VIII. Henry'nin ilk eşi Aragonlu Catherine zamanına damgasını vuran, tek renkli bir nakış türüdür.

Geleneksel blackwork, XVI.yy.'da üst giyim (yakalar, kollar ve kumaş düğmeler) ya da mendil gibi küçük kişisel parçaların süslemelerinde kullanılmakta, siyah nadiren de kırmızı iple işlenmekteydi (kırmızı nakışlar "redwork" olarak da tabir edilir).

İspanya Kralı Aragon'lu Fernando'nun kızı Catherine'e İspanya'dan gelen giysiler blackworkle süslü olduğu için blackworkün bir diğer adı da "İspanyol işi"dir.

Modern blackwork çalışmaları renkli, ebruli veya simli iplerle yapılabilmekte ve boncuklarla, yer yer farklı hesap işleriyle (çarpı işi gibi) süslenebilmektedir.

Günümüzde İrlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin hediyelik eşyaları arasında blackwork çalışmalara rastlanmakta, en değerli parçalar genellikle harita işli yorganlar olmaktadır.

Bir çeşit hesap işi olan bu nakışta, iğneardı olarak bildiğimiz düz-kısa dikişler kullanılmaktadır.